Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68640
Title: Biến đổi khí hậu và pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Lâm Trâm Anh
Keywords: Biến đổi khí hậu
Môi trường
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường; pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu; Định hướng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Issue Date: 2021-20
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 20 kỳ II tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND20.21.Bien doi khi hau_phap luat_trach nhiem xa hoi_DNghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.