Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68721
Title: Một số đề xuất sửa đổi Luật Quản lý nợ công
Authors: Nguyễn Mai Trang
Keywords: Đề xuất
Sửa đổi
Nợ công
Quản lý nợ công
Luật Quản lý nợ công
Abstract: Bài viết phân tích bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nợ công trong thời gian qua đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-11-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.