Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68787
Title: Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Song Linh
Keywords: Tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Abstract: Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước. Với tinh thần và quyết tâm cao độ không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã bị phát hiện, khởi tố, điều tra, không ít cán bộ cấp cao phải hầu tòa và chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải nhận những bản án nghiêm khắc, công minh, thích đáng. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-02-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng_NCTU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.