Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68805
Title: An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp
Authors: Lê Văn Thắng
Keywords: An ninh
An ninh thông tin
Đời sống xã hội
Mất an ninh thông tin
An ninh quốc gia
Viễn thông
Internet
Mạng xã hội
Bí mật nhà nước
An ninh mạng
Abstract: Ngày nay, an ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội và dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nguy cơ gây mất an ninh thông tin là mối đe dọa lớn và ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ tình hình an ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay, chỉ rõ những vấn đề đang đặt ra trong bảo đảm an ninh thông tin và các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh thông tin của Việt Nam thời gian tới.
Issue Date: 2020-05-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-An ninh thong tin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 248,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.