Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68828
Title: Chủ động phòng và chống 'lợi ích nhóm'
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Kim Yến
Keywords: Lợi ích nhóm
Phòng chống lợi ích nhóm
Tham nhũng
Tham nhũng đặc biệt
Nhóm lợi ích
Lợi dụng chức quyền
Mưu lợi cá nhân
Công tác cán bộ
Chạy chức chạy quyền
Quan liêu
Abstract: “Lợi ích nhóm” hay “nhóm lợi ích” là một dạng “tham nhũng đặc biệt” cần phải chủ động phòng, chống và ngăn ngừa.
Issue Date: 2020-04-28
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Chu dong phong chong loi ich nhom.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 239,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.