Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68836
Title: Luật sư nói về việc Bộ Công an đề xuất xe cơ giới phải có camera lùi xe
Authors: Việt Dũng
Keywords: Bộ Công an
Xe cơ giới
Camera lùi xe
Tham gia giao thông
Trật tự an toàn giao thông
An toàn giao thông
Bảo vệ môi trường
Abstract: Theo dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, có nêu về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới, trong đó đề xuất, xe cơ giới phải có camera quan sát khi lùi xe. Theo đó, xe cơ giới tham gia giao thông phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Issue Date: 2020-04-26
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-De xuat xe co gioi phai co camera lui xe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.