Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68941
Title: Tội môi giới hối lộ trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn Văn Hương
Keywords: Môi giới hối lộ
Bộ luật Hình sự năm 2015
Abstract: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tội môi giới hối lộ không rõ những dấu hiệu cụ thể để có thể phân biệt với các tội phạm về chức vụ khác, đặc biệt là trường họp đồng phạm của Tội đưa hối lộ hoặc Tội nhận hối lộ. Bài viết phân tích những vướng mắc và đưa ra kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định về Tội môi giới hối lộ, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 23 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KSat23.21.Toi moi gioi_hoi lo_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.