Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68952
Title: Thu hồi tài sản tham nhũng ở Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đoàn Trúc Phương
Keywords: Thu hồi tài sản tham nhũng
Tham nhũng
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Việc tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng được coi là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc - một quốc gia có nhiều đặc điểm văn hóa tương đồng với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 24 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KSat24.21.Thu hoi tai san tham nhung_Han Quoc_kinh nghiem_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.