Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68994
Title: Một số vấn đề về tội phạm tham nhũng
Authors: Lê Văn Thanh
Keywords: Tham nhũng
Thủ tục hành chính công
Thủ tục hành chính
Hành chính công
Tội phạm tham nhũng
Chiếm đoạt tài sản
Tài sản nhà nước
Đấu tranh chống tham nhũng
Abstract: Hiện nay, tình hình tội phạm tham nhũng diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính công, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Việc lợi dụng cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và việc thực hiện dự án, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư để chiếm đoạt tài sản nhà nước tiềm ẩn phức tạp khiến công tác đấu tranh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Issue Date: 2020-03-31
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Mot so van de ve tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 305,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.