Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69026
Title: Quản lý dự án công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn Thế Hồng Trung, Vòng Thình Nam
Keywords: Quản lý dự án
Giao thông đường bộ
Đồng Tháp
Abstract: Nghiên cứu này phân tích thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông đường bộ tỉnh Đồng Tháp. Kết quả phân tích thực trạng công tác quản lý dự án là căn cứ quan trọng để đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho địa phương. Trong đó, chú trọng vào các giải pháp: lập, định, phê duyệt dự án; bồi thường giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu; quản lý thi công; nghiệm thu, thanh quyết toán và việc hiện đại hóa các công cụ quản lý dự án.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 9 (520) tháng 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT9.21.Quan ly du an_giao thong duong bo_tinh Dong Thap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.