Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69050
Title: Nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc
Authors: Phan Thị Thanh
Keywords: Thông tin sai lệch
Thông tin xuyên tạc
Nhận diện thông tin
Thế lực thù địch
Đại hội Đảng
Thông tin xã hội
Phản ánh xã hội
Nhân sinh quan
Hệ tư tưởng
Sai lệch thông tin
Abstract: Bài viết trình bày việc đề cập bước đầu tới nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc sẽ góp phần tạo cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp phòng chống, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Issue Date: 2020-04-20
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Nhan dien thong tin sai lech.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 292,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.