Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69095
Title: Tác động của người nhập cư đến phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Nữ Đoàn Vy
Issue Date: 2018-11-12
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA___Vy_(nop_QD).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32248
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT_(T.Viet)_Vy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32248
  • Size : 373,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-Nguyen_doan_nu_vy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32248
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.