Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69140
Title: Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Hương
Issue Date: 2023-12-21
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Cong_van.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43361
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NGUYEN_THI_HUONG_-_LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43361
  • Size : 4,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NGUYEN_THI_HUONG_-_thong_tin_luan_an.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43361
  • Size : 27,51 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • NGUYEN_THI_HUONG_-_Tom_tat_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43361
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NGUYEN_THI_HUONG_-_Tom_tat_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43361
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.