Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69162
Title: Phân bổ không đúng các nguồn lực, tái phân bổ và tăng trưởng năng suất tại các doanh nghiệp ngành chế tác Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương
Issue Date: 2020-04-28
Type: Luận án, luận văn
Extent: 195 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35080
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_E.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35080
  • Size : 35 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35080
  • Size : 151,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35080
  • Size : 222,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_V.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35080
  • Size : 38,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.