Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69202
Title: Áp dụng kế toán quản lý chi phí dòng nguyên liệu tại công ty TNHH SX & TM Thiên Phước và công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Bích Huệ, Katsuhiko Kokubu
Kimltaka Nishtanl
Keywords: Kế toán quản lý
Quản lý dòng nguyên liệu
Nguyên liệu
Công ty cổ phần
Việt Nam
Abstract: Kế toán quản lý chi phí dòng nguyên liệu (Material Flow Cost Accounting - MFCA) là một công cụ làm rõ chi phí chất thải và năng lượng trong quá trình sản xuất. MFCA khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng nên áp dụng MFCA, doanh nghiệp sẽ có thể đạt được song song cả hai mục tiêu là bảo vệ môi trường và kinh tế. Bài báo này nghiên cứu tình hình áp dụng MFCA tại hai doanh nghiệp của Việt Nam nhằm đánh giá quá trình và hiệu quả môi trường cũng như hiệu quả kinh tế. Công ty TNHH SX & TM Thiên Phước (Thiên Phước), một doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất lưới nhựa và công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON), một doanh nghiệp lớn sản xuất sợi ăn liền và gia vị. Kết quả cho thấy, mặc dù mới chỉ áp dụng MFCA một cách đơn giản nhưng đã có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất cũng như những chi phí liên quan khác.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 132 (10 /2020)- https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương-Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.