Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69208
Title: Đấu thầu điện tử dịch vụ Logistics: Nghiên cứu trường hợp công y TNHH B.Braun Việt Nam với nền tảng TICONTRACT Việt Nam
Authors: Vũ Thị Hạnh, Lê Vũ Thu Hà
Nguyễn Thái Hòa
Keywords: Đấu thầu điện tử
Dịch vụ Logistics
Công ty TNHH B.BRAUN
Việt Nam
TICONTRACT
Abstract: Đấu thầu điện tử đã trở thành xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, hoạt động này cũng dần được triển khai ở mảng đấu thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ logistics. TICONTRACT là giải pháp logistics dựa trên công nghệ điện toán đám mây, nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp mua bán dịch vụ logistics trực tuyến, cũng như quản l ý chi phí vận chuyển hàng hóa. Bài viết này sử dụng kết hợp phương pháp điều tra xã hội học nhằm đánh giá mức độ nhận biết và nhu cầu sử dụng các nền tảng công nghệ trong hoạt động đấu thầu dịch vụ logistics tại Việt Nam và phương pháp nghiên cứu trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) B.Braun Việt Nam sử dụng nền tảng TICONTRACT trong hoạt động đấu thầu dịch vụ logistics. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá ưu và nhược điểm của việc sử dụng nền tảng đấu thầu điện tử thay cho quy trình đấu thầu truyền thống, từ đó đề xuất giải pháp cho các đơn vị phát triển hệ thống đấu thầu điện tử để cung cấp và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 20 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 132 (10 /2020)- https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương-Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLKTQT.133.12.20.Dau thau dien tu_dich vu logistic_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.