Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69260
Title: Một số ý kiến về báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Công tác Dân tộc giai đoạn 2016-2021
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Công tác Dân tộc
Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực dân tộc
Văn hóa dân tộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Abstract: Trình bày một số ý kiến về những vấn đề cần xem xét , cân nhắc những nội dung báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ về những quan điểm tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Dân tộc giai đoạn 2016-2021
Issue Date: 2022
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 tr, pdf
Method: BCCG_Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_ Nhan xet BC Bo GD VH KH về cong tac dan toc_VDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 282,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.