Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69292
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn các tỉnh khu vực duyên hải Trung Bộ
Authors: Phạm Việt Bình
Issue Date: 2020-02-18
Type: Luận án, luận văn
Extent: 13 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhamVietBinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34743
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamVietBinh_E.Docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34743
  • Size : 15,03 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LA_PhamVietBinh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34743
  • Size : 220,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamVietBinh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34743
  • Size : 331,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamVietBinh_V.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34743
  • Size : 15,2 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.