Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69295
Title: Một số ý kiến về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Công tác Dân tộc
Chính sách Dân tộc
Abstract: Bài viết trình bày một số nhận xét về Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Bộ Y tế và một số vấn đề cần xem xét, cân nhắc.
Issue Date: 2022
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nhan xet bao cao cac Bo TN YT _VDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 265,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.