Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69326
Title: Hành vi tiêu dùng xe máy điện trong xu hướng tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm Hùng Cường, Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Keywords: Hành vi tiêu dùng
Xe máy điện
Tiêu dùng xanh
Người dân
Địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xe máy điện trong xu hướng tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp về vấn đề này.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 136 ( 04/2021 )-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLKTQT.136.4.21.Hanh vi tieu dung xe may dien_tieu dung xanh_TPHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.