Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69440
Title: Dẫn độ tội phạm tham nhũng theo quy định của công ước về chống tham nhũng và một số thách thách đặt ra đối với việc thực thi
Authors: Phạm Hồng Hạnh
Keywords: Dẫn độ tội phạm
Tội phạm tham nhũng
Tham nhũng
Chống tham nhũng
Abstract: Trong những năm gần đây, việc bỏ trốn ra nước ngoài khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, đang là xu hướng tại nhiều quốc gia. Để có cơ sở pháp lí cho các quốc gia trong việc tiến hành dẫn độ tội phạm tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã ghi nhận những vấn đề pháp lí cơ bản về dẫn độ đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động dẫn độ tội phạm tham nhũng trong thời gian qua đã bộc lộ không ít thách thức. Bài viết phân tích các quy định của Công ước về chỗng tham nhũng, chỉ ra những thách thức trong thực tiễn thực hiện hoạt động dẫn độ đối với loại tội phạm này.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.