Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69455
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở cấp xã hiện nay
Authors: Phạm Thị Kim Cương
Keywords: Cán bộ, công chức
Công chức
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày một số văn bản liên quan đến phát triển đội ngũ cán bộ, công chức dân tộc thiểu số và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số hiện nay.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.2.313.22.Can bo_cong chuc_dan toc thieu so_cap xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.