Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69467
Title: Nhận thức về xung đột lợi ích trong luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành
Authors: Nguyễn Hữu Khiển
Keywords: Xung đột lợi ích
Luật phòng, chống
Tham nhũng
Abstract: Bài viết phân tích về nhận thức một số nội dung liên quan đến cụm xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.