Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69470
Title: Nâng cao sự tận tụy, liêm chính của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ
Authors: Cao Minh Công, Lê Thị Hồng Hải
Keywords: Công chức
Liêm chính
Đội ngũ công chức
Thực thi công vụ
Trách nhiệm phụng sự
Abstract: Bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; thực trạng về vấn đề này và đề xuất giải pháp nâng cao sự tận tụy, liêm chính của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.2.313.22.Tan tuy_liem chinh_doi ngu cong chuc_thuc thi cong vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.