Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69478
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành nội vụ
Authors: Phạm Thị Hằng
Keywords: Đào tạo, bồi dưỡng
Nhân lực ngành nội vụ
Ngành nội vụ
Abstract: Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ và một số giải pháp trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.