Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69497
Title: Ổn định thị trường lao động để ứng phó với đại dịch Covid-19 ở Việt Nam
Authors: Đỗ Xuân Trường
Keywords: Thị trường lao động
Đại dịch Covid-19
Việt Nam
Abstract: Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam. Bài viết đánh giá những tác động và đưa ra một số giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động để ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.Thi truong lao dong_dai dich Covid-19_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.