Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69521
Title: Những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Luật Doanh nghiệp 2020
Doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Luật Đầu tư 2020
Đối tác công tư
Hiệu lực quản trị
Quản trị doanh nghiệp
Abstract: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Issue Date: 2020-07-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Nhung thay doi quan trong cua Luat Doanh nghiep 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.