Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69581
Title: "An ninh - linh hoạt" trong quan hệ lao động và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Đinh Thị Chiên
Keywords: An ninh
Linh hoạt
Quan hệ lao động
Việt Nam
Abstract: An ninh - linh hoạt là một chính sách thị trường lao động đã được thực hiện ở Liên minh (EU) vào khoảng đầu thế kỷ XX nhằm tăng cường đồng thời sự lỉnh hoạt cho người sử dụng lao động và sự an ninh cho người lao động nhưng vẫn còn khá xa lạ và thiếu vẳng ở Việt Nam. Bài viết này làm rõ khái niệm an ninh - linh hoạt để gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này tại Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 (360) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.3.22.An ninh_linh hoat_quan he lao dong_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.