Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69588
Title: Truất quyền hưởng di sản những vướng mắc trong hoạt động công chứng
Authors: Nguyễn Thị Lan Hương, Lại Thị Bích Ngà
Keywords: Quyền hưởng di sản
Công chứng
Hoạt động công chứng
Abstract: Bài viết bàn về những vướng mắc pháp luật liên quan đến truất quyền hường di sản trong thực tế hoạt động công chứng và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 (360) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.3.22.Truat quyen huong di san_hoat dong cong chung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.