Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69614
Title: Bàn về bình đẳng giới trong pháp luật về thuế
Authors: Hoàng Thị Hải Yến
Keywords: Bình đẳng giới
Pháp luật
Thuế
Abstract: Xét một cách tổng quát, có thể thấy pháp luật về thuế là bình đẳng và không thiên vị, tuy nhiên, đạt được mục tiêu bình đẳng giới, Nhà nước đưa ra một số ưu đãi thuế dành cho đối tượng là phụ nữ. Dù vậy, khi đi sâu vào các quy định pháp luật thuế, vẫn có thể thấy tác động tiêu cực của một số quy định pháp luật thuế đến bình đẳng giới. Trong bài viết này, tác giả làm rõ thực trạng của một số quy định pháp luật về thuế liên quan đến bình đẳng giới và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 chuyên đề năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.CD.3.22.Binh dang gioi_phap luat ve thue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.