Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69620
Title: Mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra một số nước Châu Á
Authors: Trịnh Ngọc Cường, Trần Thị Thúy
Thư viện Quốc hội
Keywords: Thanh tra
Cơ quan thanh tra
Thái Lan
Philippines
Hàn Quốc
Nhật Bản
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu, khảo sát về mô hình tổ chức hoạt động cơ quan thanh tra của một số nước như: Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Issue Date: 2022-06
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 35 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.