Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69621
Title: Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Lào Cai
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Lào Cai
Abstract: Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quán lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chỉnh trong đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một sổ kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chuyên đề số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.CD.4.22.Cong tac xu ly_vi pham hanh chinh_Lao Cai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.