Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNgô Thu Trang, Bùi Anh Vũ-
dc.date.issued2017-12-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69630-
dc.description.abstractBài viết đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách. Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả trong việc thi hành chính sách tích tụ, tập trung đất đai trên thực tế.-
dc.format.extent11 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsCổng thông tin điện tử Bộ Tư phápvi
dc.subjectChính sách tích tụ đấtvi
dc.subjectTập trung đất đaivi
dc.subjectCải cách ruộng đấtvi
dc.subjectChính sách đất nông nghiệpvi
dc.titleTích tụ, tập trung đất đai trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodCổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.