Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69632
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐặng Kim Sơn-
dc.date.issued2017-12-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69632-
dc.description.abstractBài viết trình bày lịch sử và chính sách, hiện trạng và thách thức, kiến nghị chính sách đất đai. tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp và trong quá trình phát triển để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích của hộ nông dân với lợi thế quy mô sản xuất lớn của hợp tác xã, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội chung-
dc.format.extent12 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsViện xã hội họcvi
dc.subjectChính sách đất đaivi
dc.subjectTích tụ ruộng đấtvi
dc.subjectĐổi mớivi
dc.subjectHộ tiểu nôngvi
dc.subjectHợp tác xãvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectNông dânvi
dc.titleTập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp ở Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodViện xã hội học-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.