Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69640
Title: Đăng ký đất đai và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam
Authors: Phan Thị Hồng
Keywords: Đăng ký đất đai
Giao dịch chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích quy định pháp luật về đăng ký đất đai tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, làm rõ những bất cập trong việc quản lý đất đai hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn các giao dịch gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, bài viết đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật về những vẩn đề này.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.2.22.Dang ky dat dai_giao dich chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.