Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69645
Title: Bất cập trong quy hoạch đất đai ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất
Authors: Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân
Keywords: Quy hoạch đất đai
Đất đai
Người sử dụng đất
Abstract: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Sự phù hợp và chất lượng quy hoạch đất đai sẽ quyết định hiệu quả sử dụng đất, giải phóng giá trị kinh tế đất đai, bảo đảm tính minh bạch và sự an toàn cho người sử dụng đất. Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích, đánh giá quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với quyền người sử dụng đất trong pháp luật đất đai Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.2.22.Quy hoach dat dai_quyen nguoi su dung dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.