Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69658
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về đánh giá công chức cấp xã
Authors: Lữ Minh Đăng
Keywords: Công chức
Quy định pháp luật
Đánh giá công chức
Công chức cấp xã
Abstract: Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành về đánh giá công chức cấp xã hàng năm và thực tiễn thực hiện tại một số địa phương. Qua đó, chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về vẩn đề này.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.4.22.Hoan thien quy dinh phap luat_cong chuc cap xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.