Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69700
Title: Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Đoàn Minh Đức, Vũ Việt Hằng
Keywords: Hợp đồng
Giao kết hợp đồng
Bộ Luật dân sự năm 2015
Abstract: Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là một trong các thành tố quan trọng đế hợp đồng được xác lập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích tổng quát các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Từ đó, bài viết chỉ ra một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay và đưa ra một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro khi giao kết hợp đồng.
Issue Date: 2022-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 8 kỳ II tháng 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND.8.22.Giao ket hop dong_Bo luat dan su 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.