Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69717
Title: Một số vấn đề pháp lý liên quan đến tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước'
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước
Tài liệu bí mật
Pháp lý
Bí mật nhà nước
Hành vi vi phạm pháp luật
Bảo vệ bí mật nhà nước
Cơ quan An ninh điều tra
Bộ Công an
Abstract: Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Issue Date: 2020-07-19
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.