Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69762
Title: Cần thay đổi cấu trúc và cơ chế quản trị để việt Nam sớm có được các đại học đa lĩnh vực đích thực
Authors: Lê Viết Khuyến
Keywords: Cấu trúc
Cơ chế quản trị
Đại học đa lĩnh vực
Abstract: Bài viết trình bày quy định các đại học phải thay đổi cơ cấu theo hướng chuyển đổi từ mô hình Liên hiệp các trường đại học chuyên ngành qua mô hình Đại học đa lĩnh vực đích thực
Issue Date: 2022-05-20
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 tr, pdf
Method: Xin ý kiến chuyên gia về phát triển chính sách đối với mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.