Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69763
Title: Một số ý kiến về các đại học ở Việt Nam
Authors: Từ Quang Hiển
Keywords: Mô hình đại học
Giáo dục đại học
Abstract: Bài viết đề cập về một số nội dung như: Bối cảnh thành lập các đại học Quốc gia và Vùng; Những tồn tại, hạn chế trong xây dựng các Đại học Quốc gia và Vùng; Những kiến nghị, đề xuất
Issue Date: 2022-05-20
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 6 tr, pdf
Method: Xin ý kiến chuyên gia về phát triển chính sách đối với mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Một số ý kiến về các ĐH ở VN_UBVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 352,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.