Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69835
Title: Những băn khoăn về một số điểm của Luật Doanh nghiệp 2020
Authors: Trương Hữu Ngữ, Dương Minh Lê Trang
Keywords: Luật Doanh nghiệp 2020
Doanh nghiệp
Cổ phần phổ thông
Công ty
Cổ đông
Luật Cạnh tranh
Đăng ký doanh nghiệp
Con dấu doanh nghiệp
Hội đồng quản trị
Abstract: Chỉ sau hai năm khi Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời, quá trình sửa đổi Luật này đã được tiến hành. Đến giữa tháng 6 năm 2020, Luật Doanh nghiệp mới được ban hành và sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Bài viết luận bàn về một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2020 không thực sự rõ ràng, thiếu hợp lý, có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn khi áp dụng.
Issue Date: 2020-07-28
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Luat Doanh nghiep 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 293,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.