Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69837
Title: Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc
Authors: Nguyễn Thị Hồng Vân
Keywords: Lập di chúc
Di chúc
Định đoạt tài sản
Di sản
Người lập di chúc
Nội dung di chúc
Ký tên
Điểm chỉ
Người làm chứng di chúc
Abstract: Di chúc có thể được hiểu một cách khái quát nhất là phương tiện ghi nhận ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Người làm chứng cho việc lập di chúc là người hỗ trợ cho người để lại di sản trong quá trình lập di chúc, là người chứng kiến cho quá trình lập di chúc, thông qua đó, họ sẽ xác nhận năng lực nhận thức của người lập di chúc và bảo đảm nội dung di chúc là ý nguyện thực của người để lại di sản thông qua việc ký tên hay điểm chỉ vào bản di chúc.
Issue Date: 2020-07-25
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Mot do van de ve nguoi lam chung cho viec lap di chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 348,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.