Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69856
Title: Công văn số 4986/BNN-CBTTNS ngày 9/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến quản lý giá vật tư nông nghiệp và mặt hàng nông sản
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 4986/BNN-CBTTNS
Vật tư nông nghiệp
Nông sản
Giá
Abstract: Cung cấp thông tin về thưc trạng công tác quản lý giá vật tư nông nghiệp; Các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng nông sản; Kinh nghiệm của các nước trong khu vực Đông Nam Á trong việc tiết kiệm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2021-08-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • CV4986BNN_Quan ly gia vat tu nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 427,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.