Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69866
Title: Việc làm bền vững ở Việt Nam trong thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
Authors: Nguyễn Hữu Dũng
Keywords: Phát triển bền vững
Việc làm bền vững
Chương trình nghị sự
Việc làm
Abstract: Bài viết trình bày nội dung nhận thức về việc làm bền vững ở Việt Nam; Mục tiêu việc làm bền vững ở Việt Nam thích ứng với mục tiêu Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững; Tính khả thi và khó khăn, thách thức về thực hiện mục tiêu việc làm bền vững ở Việt Nam đến năm 2030; Đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện mục tiêu việc làm bền vững giai đoạn 2021 -2025 và đến năm 2030
Issue Date: 2020-10-02
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Con người số 06 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Con người
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCNDT6.20_Viec lam ben vung o VN trong chuong trinh nghi su 2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 490,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.