Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69903
Title: Công văn số 4915/BTTTT-VP ngày 2/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo phục vụ phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên phổ thông, mầm non và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: 4915/BTTTT-VP
Tuyển dụng
Giáo viên
Phổ thông
Mầm non
Covid-19
Abstract: Báo cáo nội dụng thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch và khắc phục khó khăn do tác động của Covid-19; Về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích tổ chức các chương trình về giáo dục, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên các kênh phát thanh, truyền hình, trên nền tảng số...; Về phối hợp triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em"; Về ưu tiên, hỗ trợ giá thiết bị, miễn giảm gói cước dịch vụ viễn thông, hỗ trợ đường truyền, phủ sóng dịch vụ Internet, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn...
Issue Date: 2021-12-02
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang, pdf
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Thông tin và Truyền thông
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4915.BTTTT.CS phap luat ve tuyen dung giao vien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.