Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69912
Title: Phân loại và ý nghĩa của phân loại tranh chấp thương mại
Authors: Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thị Thuận
Lương Thị Bích Ngân
Keywords: Tranh chấp thương mại
Phân loại tranh chấp thương mại
Thương mại
Nền kinh tế thị trường
Kinh tế
Hoạt động kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ
Chuyển giao công nghệ
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thành viên công ty
Abstract: Bài viết trình bày việc tranh chấp thương mại là một trong những hệ quả của hoạt động thương mại. Tranh chấp thương mại là một hiện tượng tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường. Do tính chất thường xuyên cũng như hậu quả của nó gây ra cho các chủ thể tham gia tranh chấp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung, pháp luật Việt Nam cũng đã sớm có những quan tâm nhất định đến hoạt động này cũng như các phương thức giải quyết.
Issue Date: 2020-07-23
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Phan loai va y nghia phan loai tranh chap thuong mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 343,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.