Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69912
Title: Ô, dù, "lọng" (Tiểu phẩm báo chí)
Authors: Hữu Thọ
Keywords: Việt Nam
Tham nhũng
Chạy chức
Chạy quyền
Truyền thông, báo chí, xuất bản
70.44930309597 Ô450d
Abstract: Cuốn sách với lối viết châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, nhà báo Hữu Thọ tập trung phê phán, lên án những hiện tượng tiêu cực như "ô, dù", tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền đã, đang nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và bàn cách khắc phục.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 240 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786045767177; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội; ISBN:
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049215_O du long Tieu pham bao chi_2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.