Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69916
Title: Một số vấn đề xung quanh đề xuất phương thức quản lý hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Hoạt động thương mại điện tử
Thương mại
Mạng xã hội
Bộ Công thương
Sàn thương mại điện tử
Doanh nghiệp
Quản lý hoạt động mạng xã hội
Đặt hàng trực tuyến
Abstract: Bài viết trình bày việc Bộ Công thương đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, trong đó đề xuất phương thức quản lý hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội tương đương với phương thức quản lý với các sàn thương mại điện tử. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến từ các cá nhân, doanh nghiệp.
Issue Date: 2020-08-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.