Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69922
Title: Hòa giải và trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Văn Chương
Keywords: Hòa giải thương mại
Trọng tài thương mại
Thương mại
Luật sư
Kỹ năng luật sư
Đầu tư
Kinh doanh
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày những thách thức về trình độ, kỹ năng hành nghề của luật sư, trọng tài viên, hòa giải viên của Việt Nam hiện nay phải được giải quyết bằng đào tạo bài bản, nghiêm túc, lâu dài để có được một đội ngũ chuyên sâu về giải quyết tranh chấp trên các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại nói chung, trong đó có hòa giải thương mại và trọng tài thương mại, mới có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…
Issue Date: 2020-08-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN- Hoa giai va trong tai thuong mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.