Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69924
Title: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Phạm Văn Dũng
Keywords: Đấu trang phòng, chống tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Từ thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, bài viết đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.